Skip to main content

Veiligheidsvoorschriften

Veiligheid & kwaliteit staat bij Van Waveren op nr. 1

Dit onderwerp leeft binnen de organisatie. Middels toolboxmeetings, vergaderingen en trainingen wordt getracht de kwaliteit en veiligheid continue te verbeteren. Dit alles met inachtneming van de bescherming van mens, dier en milieu.

Sinds de komst van veiligheidssystemen voor vrachtwagens, investeert Van Waveren Transport in deze systemen om de veiligheid van onze chauffeurs en andere weggebruikers te verhogen.

wagen-in-haven

Veiligheid & kwaliteit SQAS-richtlijnen

Het bedrijf is getoetst aan de SQAS-richtlijnen. SQAS (Safety & Quality Assessment System) is een systeem dat de kwaliteit, veiligheid, beveiliging en milieuprestaties van logistieke dienstverleners (LSP’s) en chemische distributeurs op een uniforme wijze evalueert. Uitgevoerd door onafhankelijke beoordelaars met behulp van een standaard vragenlijst.

Bekijk hier ons SQAS certificaat