Kwaliteit & Veiligheid

Het bedrijfsbeleid is erop gericht de opdrachten op een veilige, milieubewuste en kwalitatief hoogwaardige manier uit te voeren. Hierin staat klanttevredenheid centraal. Ons bedrijf is SQAS geregistreerd en wordt jaarlijks getoetst door een erkend certificering bureau.

ADR producten

Om het vervoer van ADR producten veilig te kunnen uitvoeren werken we met getrainde werknemers en compleet materieel. Vooral chemicaliën en motorbrandstoffen in bulk.
Meer over ADR producten…

vbafb2

Veiligheidsvoorschriften

Van Waveren Transport is SQAS geregistreerd, dit houdt in dat het bedrijf is getoetst op naleving van wet- en regelgeving, veiligheid, security, kwaliteit, milieuzaken, veiligheidscultuur, etc. Dit beleid wordt bewaakt door de afdeling QHSSE (Quality, Health, Safety, Security, Environment).
Meer over veiligheidsvoorschriften… 

nieuwe_volvo_trekkers

Opleiding en training

Door het bieden van een actief en actueel trainingsprogramma aan onze werknemers zorgen we ervoor dat ze altijd voldoen aan de hoogste eisen in het vakgebied. Zo wordt de productkennis op peil gehouden door verschillende opleidingen en trainingen.
Meer over opleiding en training…

Translate »