Opleiding & Training

OPLEIDING & TRAINING

Voor opleidingen en trainingen van onze beroepschauffeurs werken wij met erkende opleiders in Nederland

Opleiding en training wordt afhankelijk van diploma’s en ervaring met een passend programma aangeboden aan werknemers die in dienst treden. Elke nieuwe chauffeur bij Van Waveren Transport doorloopt eerst een inwerkprogramma.

De chauffeurs zijn minimaal in het bezit van:

ADR certificaat

Het ADR certificaat, ook wel ADR diploma genoemd, is een Europees erkend vakbekwaamheidsbewijs om gevaarlijke stoffen te mogen vervoeren binnen Europa. Het ADR-certificaat is verplicht voor de bestuurder van een voertuig waarmee gevaarlijke stoffen worden vervoerd in hoeveelheden die de in het ADR genoemde vrijstellingsgrenzen overschrijden.

BBS (Behavior Based Safety)

In de praktijktraining ‘Veilig Rijden (Behaviour Based Safety)’ staat anticiperen, veilig en defensief rijgedrag centraal. De training telt mee in het kader van de nascholingsverplichting Code 95.

ISOPA (MDI/TDI) vervoer in tanks

Product en veiligheidstraining. Dit chauffeurstrainingspakket is ontwikkeld in samenwerking met transportbedrijven, voor chauffeurs en diegenen werkzaam in de logistieke supply chain in lijn met de Responsible Care ® principes, om het veilig laden, transporteren en lossen van isocyanaten (chemische stoffen) te verzekeren.

Incidentenbestrijding tankwagen chauffeurs

In deze praktijktraining voor incidenten wordt de chauffeur getraind hoe te handelen bij noodsituaties. De training betreft productkennis van (on)gevaarlijke stoffen, brandbestrijding en EHBO.

Veilig laden en lossen

Deze cursus maakt de chauffeur bekend en vertrouwd met de gevaren bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen, hierop te anticiperen en het gebruik van de PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen).

Opleiding & training: nascholing code 95

Beroepschauffeurs die werkzaam zijn in het beroepsgoederenvervoer kunnen hun vakbekwaamheid (wat voorheen het chauffeursdiploma was) behouden als zij gedurende 5 jaar 35 uur nascholing volgen.

Door bovenstaande trainingen tijdig te herhalen is de verplichte nascholing voor onze chauffeurs geen enkel probleem.

De beroepsopleidingen en trainingen voor chauffeurs worden verzorgd door verschillende erkende opleiders in Nederland, zoals bijvoorbeeld Volvo Trucks Nederland, Westpoort en Wierks.

Translate »