Tankcontainers

TANK CONTAINERS

In tankcontainers vervoeren wij dagelijks (on)gevaarlijke stoffen door heel Nederland en de rest van Europa

Tankcontainers van Van Waveren Transport Amsterdam vervoeren dagelijks ADR goederen (gevaarlijke stoffen) over de weg met verschillende soorten light concept tankcontainer chassis: 20, 25, 30, 40 ft. inloop chassis.

Bij gevaarlijke stoffen en afvalstoffen wordt misschien in eerste instantie gedacht aan explosieven, gassen, brandstoffen of chemische producten, maar ook stoffen en producten die je niet direct als gevaarlijk zou bestempelen kunnen hieronder vallen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld keukenafval, etensresten en dierlijke producten.

Dagelijks zet Van Waveren Transport tankcontainers op in onder andere de havens van Rotterdam, Antwerpen en Amsterdam. Voor tankcontainer transport zijn ook andere plaatsen en havens van Europa plaats van laden en lossen.

Tankcontainer transport met vakbekwame chauffeurs

De tankcontainers worden geladen en/of gelost door heel Europa en soms hierbuiten. Dit wordt gerealiseerd door vakbekwame chauffeurs, welke beschikken over de volgende certificaten:

ADR certificaat
BBS (Behaviour Based Safety)
ISOPA (MDI/TDI)
Incidentenbestrijding tankwagenchauffeurs
Veilig laden en lossen

Compleet uitgerust materieel

Alle trekkers zijn uitgerust met compressor, slangen en verschillende soorten koppelingen om tanks ter plaatse (door middel van luchtdruk) te kunnen lossen. Voor ieder product hebben wij het juiste materiaal beschikbaar:

Trekkers met hydraulische pomp
Tankchassis met elektrische (peroxide) pomp
Trekker met generator / TRS om bijvoorbeeld tanks onderweg te kunnen blijven verwarmen/koelen

Onze planning/finance afdeling staat voor u klaar om een passende offerte te maken voor (speciale) opdrachten met ‘gen set’ (generator / TRS) of pomp.

Gevaren uitrusting

De voertuigen zijn compleet uitgerust om alle soorten producten – zowel gevaarlijk als ongevaarlijk – te kunnen vervoeren. Alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zijn altijd aanwezig.

Transport afgestemd op chemicaliën

Het materieel is afgestemd op transport van geclassificeerde en ongeclassificeerde chemicaliën. Wij beschikken over een interne veiligheidsadviseur en de juiste certificaten om alle ADR gevaren klassen (1 t/m 9) te vervoeren.

Vervoer van afvalstoffen

Voor vervoer van verschillende soorten afvalstoffen in tankcontainers en tankwagens heeft Van Waveren Transport de volgende registraties om dit uit te voeren:

Nederland VHIB: NH515526VXXX
België OVAM: 106505
Duitsland: Z NLE10186

Ook voor vervoer van keukenafval, etensresten en dierlijke bijproducten in tankcontainers en tankwagens hebben wij de volgende registraties:

Nederland NVWA: 215020
België OVAM: 106505

Gevaren klassen

Er zijn heel veel stoffen die door hun specifieke eigenschappen tot de groep van gevaarlijke stoffen behoren. Afhankelijk van de specifieke eigenschappen zijn deze ingedeeld in gevarenklassen. Voor het goederenvervoer is het van belang dat gevaarlijke stoffen worden ingedeeld in bepaalde groepen.

Klasse 1
Ontplofbare stoffen en voorwerpen

Klasse 2
Gassen

Klasse 3
Brandbare vloeistoffen

Klasse 4
Brandbare vaste stoffen

Klasse 5
Oxiderende stoffen & Organische Peroxiden

Klasse 6
Giftige & Infectueuze Stoffen

Klasse 7
Radioactieve stoffen

Klasse 8
Bijtende stoffen

Klasse 9
Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Translate »