Brandstofdistributie

Bevoorrading van tankstations door heel Nederland sinds 1973

Brandstof distributie

Brandstof Distributie Bij Van Waveren Transport

Brandstof distributie gaat bij Van Waveren Transport over het bevoorraden van Shell tankstations sinds 1973 door heel Nederland. Het distributie vervoer van motorbrandstoffen gebeurt met tankauto’s met speciaal daartoe uitgerust materieel. Dit materieel heeft preventief onderhoud en regelmatige vervanging.

Waar gaat de brandstof naartoe?

De motorbrandstoffen vervoeren wij van de depots naar tankstations binnen Nederland. Ons uitgangspunt is het leveren van hoge kwaliteit en veiligheid, met een goede verstandhouding met onze opdrachtgever. Hiervoor stellen wij hoge eisen aan onszelf, de chauffeurs, ons materieel en zijn wij een betrouwbare partner.

In de specialisatie van brandstofdistributie hebben we jarenlange ervaring. Voor het vervoer van brandstoffen zijn de voertuigen dan ook uitgerust met de nieuwste technische veiligheidssystemen. Ook aan de chauffeurs stellen wij kwalitatief hoge eisen.

Trainings principe chauffeurs

De chauffeursgroep beschikt na onze beroepsopleidingen over maximale vakbekwaamheid. Regelmatige trainingen op het gebied van veiligheid, rijvaardigheid en vakbekwaamheid, vullen de opleidingen aan. Zo zijn onze chauffeurs te allen tijde optimaal getraind.

Iedere chauffeur wordt getraind volgens het BBS (Behaviour Based Safety) principe. Dit noemen we organisatie gedragsbeheer, omdat BBS zich richt op wat mensen doen en waarom. Vervolgens past het een interventie strategie toe om het gedrag te verbeteren. Het vormt een onderdeel van SQAS (Safety and Quality Assessment System). In de kern is BBS gebaseerd op een groter wetenschappelijk veld. Met defensief en anticiperend rijgedrag kunnen ongevallen worden voorkomen. Zo wordt de verkeersveiligheid vergroot.

Veilige brandstof distributie

Voor het vervoer van brandstoffen zijn de opleggers voorzien van de nieuwste technologieën. De voertuigen zijn uitgerust met de nieuwste technische veiligheidssystemen. Deze systemen ondersteunen de chauffeur met waarschuwingsmeldingen om zo veilig mogelijk onderweg te zijn. Hieronder al onze veiligheidssystemen:

Onze geavanceerde veiligheidssystemen:

ESP (Electronic Stability Program)

Letterlijk vertaald: elektronische stabiliteitscontrole. ESP ondersteunt de bestuurder van een voertuig wanneer deze in een kritieke situatie terechtkomt waarbij het voertuig dreigt te slippen. Bij plotselinge uitwijkmanoeuvres voor hindernissen, bij verkeerd ingeschatte bochten of bij een verraderlijk wegdek.

ACC (Adaptive Cruise Control)

Adaptive Cruise Control is een vorm van ‘precrash-systeem’. Het systeem is namelijk in staat zonder enige vorm van communicatie met andere voertuigen, de snelheid en volgafstand van het uitgeruste voertuig te regelen. Hiermee bouwt het verder op de reeds bestaande cruisecontrol. Het geautomatiseerde computersysteem is speciaal ontwikkeld om de impact van een verkeersongeval te verminderen dan wel te voorkomen.

Lane Keeping Support

Dit Lane Keeping Support ondersteuningssysteem houdt de wegmarkeringen in de gaten met behulp van een camera. Het waarschuwt de chauffeur wanneer deze markeringen onbedoeld overschrijdt worden.

Driver Alert Support

Driver Alert Support is een intelligent systeem. Het systeem houdt bijvoorbeeld het rijgedrag bij. Als het rijgedrag anders is dan normaal en op vermoeidheid duidt, waarschuwt het de chauffeur. De waarschuwing geeft een signaal en een melding op het dashboard met het advies om te pauzeren. Bij de tweede melding, schakelt de cruise control automatisch uit, waardoor de truck langzaam gas terugneemt.

Forward Collision Warning met noodrem functie

Forward Collision Warning met noodrem functie waarschuwt door een waarschuwingslamp op de voorruit te projecteren wanneer gevaar van een botsing wordt gedetecteerd. Dit systeem is intuïtief. De noodrem wordt bijvoorbeeld automatisch geactiveerd, waardoor het risico op ernstig letsel aanzienlijk vermindert.